Política de Privacitat

 

El Centre d’Estètica Núria (en endavant la Web o el Lloc) informa als usuaris que les dades de caràcter personal que recull (per diferents mitjans com ara enquestes a l'interessat, formularis de petició d'informació, xats en línia i fonts accessibles al públic) són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen en el Registre d'activitats de tractament corresponents, titularitat de Núria Robert Puig.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s'estableixi amb el Centre d’Estètica Núria, així com l'acompliment de les tasques d'informació, formació, comercialització (tasca aquesta última sempre identificada com a tal) i altres activitats pròpies.

En aquells casos en que la Núria Robert Puig figuri com a Encarregat del Tractament assumeix les obligacions establertes en el RGPD a l'efecte, i manifesta que únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable de tractament i que no les aplicarà o utilitzarà amb fins diferents dels que figurin en el contracte celebrat a l'efecte.

Les dades de clients es conservaran mentre duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis exigits per al compliment d'obligacions legals. Les dades de preclients o antics clients per a la realització d'accions promocionals, es conservaran durant 10 anys, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació de reclamacions judicials o extrajudicials i/o sempre que ho permeti o obligui la legislació.

Així mateix, el Centre d’Estètica Núria informa que, en el cas que així s'hagi autoritzat de forma expressa,podrà utilitzar les adreces de correu electrònic facilitades per vostè, per mantenir-lo informat de les seves novetats comercials i les seves diferents ofertes promocionals. Si, en qualsevol moment, vostè s'oposa a rebre comunicacions comercials, escrivim a l'adreça de correu electrònic centre.estetica.nuria@gmail.com indicant “Baixa RGPD” en l'assumpte. El consentiment es pot revocar en qualsevol moment.

L'usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts en la normativa vigent, d'accés, rectificació, supressió, limitació, no ser objecte de decisions individualitzades i oposició. L'exercici d'aquests drets pot realitzar el propi usuari mitjançant comunicació escrita a la següent direcció: carrer Valls, 49 Blanes 17300 (Girona) o enviant un correu electrònic a l'adreça centre.estetica.nuria@gmail.com.

També pot exercir aquests drets en els termes que la normativa aplicable estableix i que poden consultar a www.agpd.es

L'usuari del lloc serà l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant el propietari del web de bona fe com a mer prestador del servei. En cas d'haver facilitat dades falses o de terceres persones sense que hi hagi el seu consentiment per a això, el propietari del web es reserva el dret a la destrucció immediata de les esmentades dades a fi de protegir el dret del titular o titulars de les mateixes.

El Centre d’Estètica Núria es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures de tècniques i organitzatives per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades.

El lloc web disposa de les mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades per evitar l'accés no autoritzat a les dades personals.

Si us plau, llegiu detingudament aquesta declaració de privacitat abans d'usar aquest lloc, coneixerà la forma en què processarem les seves dades personals i fem servir les Cookies. L'ús d'aquest lloc implica l'acceptació de la nostra política de privacitat. En cas contrari no faci servir aquest Lloc.